Aanpassing NOW voor seizoensectoren, hoofdlijnen NOW 2.0

Aanpassing NOW voor seizoensectoren, hoofdlijnen NOW 2.0
25 mei 2020 Diana Eleveld

Laatste update: 27 mei 2020, 11:47

Op 21 mei jl. heeft het kabinet bekend gemaakt dat het huidige steunpakket voor het bedrijfsleven met drie maanden wordt verlengd. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) maakt onderdeel uit van het pakket aan noodmaatregelen en wordt ook de komende drie maanden nog voortgezet. Ook zijn er wijzigingen ingebracht in de huidige NOW-regeling (NOW 1.0).

Aanpassing voor seizoensectoren

LTO Nederland heeft in de afgelopen maanden grote druk uitgeoefend op kabinet en politiek om de vormgeving van de NOW zodanig aan te passen dat ook seizoensectoren, zoals de land- en tuinbouw, hier beter gebruik van kunnen maken. In het nieuwe pakket komt het kabinet daaraan tegemoet. Ook worden er wijzigingen doorgevoerd in de NOW 1.0. Deze wijzigingen zijn:

– Wanneer de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan driemaal de loonsom van januari, dan wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidiehoogte bij vaststelling. De loonsommen van april en mei worden vervolgens gemaximeerd op de loonsom van maart. Dit komt tot uitbetaling bij de subsidievaststelling en niet bij het uitbetalen van het voorschot. Het UWV voert deze aanpassing automatisch door.
– Werkgevers met een 0-loonsom in januari 2020 of geen loonsom in januari 2020 en november 2019, die een loonsom in maart t/m mei 2020 hebben komen alsnog voor de NOW in aanmerking. Indien zij eerder een afwijzende beschikking hebben ontvangen, zullen zij door het UWV worden benaderd.

Alsnog NOW aanvragen

Bedrijven die nog geen NOW – aanvraag hebben gedaan over maart tot en met mei, maar er door de wijzigingen mogelijk wel gebruik van kunnen maken, wordt geadviseerd om alsnog een NOW aanvraag te doen voor de periode maart tot en met mei. Dit kan nog tot en met 5 juni 2020 bij het UWV. Bedrijven die al een aanvraag onder de NOW 1.0 hebben gedaan of waarvan hun aanvraag is afgewezen hoeven in principe niets te doen. Het UWV neemt contact op. Als de automatische aanpassing leidt tot een hogere subsidie-vaststelling dan wordt deze automatisch toegekend.

Hoofdlijnen NOW 2.0

De verlenging van de NOW-regeling (NOW 2.0) is op hoofdlijnen een soortgelijke regeling dan de eerste versie maar met een aantal extra voorwaarden. Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% omzetverlies in de periode juni, juli en augustus 2020 kunnen een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom aanvragen bij het UWV. Er wordt vervolgens wederom een voorschot van 80% betaald. Subsidieaanvragen staan open voor zowel werkgevers die reeds een aanvraag in het eerste tijdvak hebben gedaan, als voor werkgevers die voor het eerst een beroep gaan doen op de NOW. Het streven is dat het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020 wordt opengesteld.

Een overzicht van de NOW 2.0:

– De referentiemaand voor de loonsom wijzigt van januari 2020 naar maart 2020.
– De forfaitaire opslag wordt verhoogd van 30% naar 40%. Deze opslag is voor de compensatie van o.a. werkgeverslasten en andere vaste kosten.
– Voor werknemers waarvoor in de NOW periode ontslag vanwege bedrijfseconomische omstandigheden wordt aangevraagd, wordt geen subsidie gegeven. Er wordt ook geen boete voor opgelegd zoals bij de eerste NOW regeling. Uiteraard blijft de huidige ontslagbescherming gewoon bestaan, evenals het recht op transitievergoeding.
– Bedrijven mogen in 2020 geen dividend of bonussen uitkeren als zij gebruik maken van de NOW-subsidie.
– Er geldt een inspanningsverplichting voor werkgevers om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. De overheid werkt hiervoor aan het initiatief “NL leert door”. Het doel is mensen te ondersteunen die hun werk als gevolg van de crisis dreigen te verliezen of al hebben verloren en de overstap naar ander kansrijk werk zullen moeten maken. Men wil hiervoor ontwikkeladviezen en online scholing gaan inzetten. Het initiatief, waar 50 miljoen euro voor beschikbaar wordt gesteld, zal met een campagne onder de aandacht worden gebracht.

Diana Eleveld
Adviseur cao- en arbeidsrecht
Werkgeverslijn land- en tuinbouw

Wilt u meer weten over de NOW? Kijk dan hier ons webinar van 26 mei jl. terug. 

 

0 Reacties

Laat een reactie achter