Aandachtspunten rondom het werken met vrijwilligers

Aandachtspunten rondom het werken met vrijwilligers
18 januari 2016 Klaas Eenkhoorn

Vrijwilligers zijn de mensen die vrijwillig, maar niet vrijblijvend, bij u op het bedrijf aan de slag gaan. Ze verrichten aanvullende taken (geen primaire werkzaamheden) en zijn niet in dienst bij uw onderneming.

Vrijwilligers hebben in principe geen arbeidsovereenkomst, aangezien zij geen “loon” ontvangen, maar hoogstens een onkostenvergoeding. Ook is er vaak geen sprake van een gezagsverhouding tussen u als werkgever en de vrijwilliger. Vaak hebben zij grote vrijheid om te bepalen wanneer en hoe lang zij werken. Let er wel op dat u moet zorgen voor een veilige werkomgeving voor de vrijwilliger, zoals dat ook geldt voor uw medewerkers.

Belonen
Vrijwilligers ontvangen geen loon, ze werken immers vrijwillig. Wilt u toch een financiële vergoeding geven dan is dit op te splitsen in een zogenaamde vrijwilligersvergoeding en een onkostenvergoeding. Voor beide beloningsvormen hanteert de Belastingdienst een aantal spelregels. Zo is een vrijwilligersvergoeding bijvoorbeeld alleen toegestaan als uw bedrijf een privaatrechtelijk lichaam is en u geen aangifte vennootschapsbelasting hoeft te doen. Privaatrechtelijke lichamen zijn een BV, NV, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, of een stichting/vereniging. Een natuurlijke rechtspersoon, zoals een eenmanszaak, maatschap, v.o.f. of c.v. mag de vrijwilligersregeling van de Belastingdienst dus nooit toepassen. Op de website van de Belastingdienst vindt alle spelregels en bedragen van de vrijwilligersvergoeding en de onkostenvergoeding.

Afspraken schriftelijk vastleggen
Om onduidelijkheden rondom het werken met vrijwilligers te voorkomen, en om bij een controle van bijvoorbeeld de Inspectie SZW of de Belastingdienst aan te kunnen tonen dat u werkt met een vrijwilliger, is het aan te bevelen om afspraken met de vrijwilliger te maken en deze op schrift te stellen in een zogenaamde vrijwilligersovereenkomst. De Werkgeverslijn heeft hier een model vrijwilligersovereenkomst voor opgesteld.

0 Reacties

Laat een reactie achter