Aandachtspunten aanvragen definitieve vaststelling NOW 1.0

Aandachtspunten aanvragen definitieve vaststelling NOW 1.0
29 oktober 2020 Diana Eleveld

Bedrijven die een voorschot voor de NOW 1.0 hebben ontvangen, kunnen vanaf 7 oktober 2020 een verzoek indienen om hun subsidie definitief vast te laten stellen. In onderstaande korte video licht het UWV toe hoe u zich op de aanvraag definitieve berekening kunt voorbereiden:

Bij een voorschot lager dan € 20.000 of een definitieve tegemoetkoming lager dan € 25.000 hoeft u geen externe controleronde te laten doen. Wel worden deze aanvragen steekproefsgewijs en op basis van risicoanalyses gecontroleerd. Worden er bij de behandeling van uw aanvraag bijvoorbeeld grote verschillen geconstateerd in de door u aangeleverde gegevens en de gegevens die bekend zijn bij het UWV, dan wordt er verdere controle gedaan. Hierdoor zal de behandeling van uw definitieve vaststelling meer tijd kosten.

Wanneer u een voorschot heeft ontvangen tussen de € 20.000 en € 100.000 of een definitieve tegemoetkoming ontvangt van €25.000 tot 125.000 euro dan dient u een derdenverklaring aan te leveren bij uw definitieve aanvraag. Daarnaast is er ook nog een derde categorie werkgevers, die een nog hogere subsidie hebben ontvangen en/of een concern aanvraag hebben gedaan. Voor hen geldt dat ze een accountantsverklaring moeten bijvoegen. Wilt u meer weten over deze derdenverklaring of accountantsverklaring? Klik dan hier.

Welke stappen onderneemt u?

  1. Zorg dat uw administratie op orde is zodat u in beeld heeft wat uw daadwerkelijke omzetverlies is geweest in de periode waarover u de NOW 1.0 subsidie heeft ontvangen.
  2. Gebruik de UWV simulatietool simulatienow.nl. Hiermee kunt u inschatten hoe hoog het definitieve bedrag van uw NOW 1.0 tegemoetkoming wordt. U krijgt hiermee inzicht of u een nabetaling ontvangt of juist moet terugbetalen.
  3. Doe uw aanvraag via het verplichte digitale aanvraagformulier op de website van het UWV. Zorg dat u alle benodigde gegevens bij de hand heeft. Overleg hiervoor tijdig met uw accountant of boekhouder, of laat hem of haar deze aanvraag voor u doen. Zorg dat u de aanvraag ineens doet, dat wil zeggen dat u alleen een complete aanvraag verstuurd met alle gevraagde stukken (zoals een rekeningafschrift of een derdenverklaring). Dit bespoedigd de behandeling door het UWV.

Tot wanneer kan de aanvraag om vaststelling worden ingediend?

Hoelang u de tijd heeft om een aanvraag te doen, hangt af van of u een verklaring met de aanvraag moet meesturen. Bij een subsidie van onder de € 25.000 hoeft u geen verklaring mee te sturen en heeft u tot en met 23 maart 2021 de tijd om de aanvraag doen.

Wanneer krijgt u bericht van UWV over de definitieve vaststelling?

Waarschijnlijk kan het UWV niet eerder dan eind november uitsluitsel geven over de eerste definitieve vaststellingen. Verder geldt dat het UWV 52 weken de tijd heeft om een aanvraag vast te stellen.

Wat geldt er bij terugbetaling?

De reguliere betalingstermijn bij terugvordering bedraagt 6 weken. Binnen die termijn kan de werkgever verzoeken om een betalingsregeling. Het UWV zal deze verzoeken welwillend behandelen en een betalingsregeling aanbieden van 12-maandelijkse termijnen. Wanneer ook dit tot problemen leidt bij het voldoen aan de verplichtingen uit de betalingsregeling, kan de werkgever contact opnemen met het UWV.

Wat gebeurt er als u geen aanvraag voor de definitieve berekening doet?

Als u geen aanvraag voor een definitieve berekening doet, gaat het UWV ervan uit dat u geen recht heeft op een tegemoetkoming. U moet dan het volledige voorschot terugbetalen.

0 Reacties

Laat een reactie achter