A1-verloning: niet zonder gevaren

Aardbeien oogsten

De Werkgeverslijn krijgt de laatste tijd wat meer vragen over het gebruik en de mogelijke voordelen van A1-verloning. Eerder besteedden wij al aandacht aan dit onderwerp in een speciaal webinar.

Niet zonder gevaren

Aan het gebruik van A1-verloning zijn strenge voorwaarden verbonden. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert hierop en deelt stevige boetes uit bij verkeerde toepassing. Hoewel A1 ook kansen biedt, zitten er zoveel haken en ogen aan, dat het gebruik ervan afgeraden moet worden. Wil je er als werkgever toch mee aan de slag, ga dan niet alleen af op de kennis van de aanbiedende partijen. Deze hebben immers ook een eigen belang. Win in plaats daarvan advies in bij een professionele en onafhankelijke partij.

Bij een A1-verloning werkt een internationale werknemer in Nederland, maar blijft daarbij in dienst van een werkgever in zijn thuisland. Met een A1-verklaring kan worden aangetoond dat de verplichte afdrachten in het buitenland worden gedaan. Voor Nederlandse opdrachtgevers is het financieel interessant om de werkgeverslasten via een A1-verklaring in een ander EU-land te kunnen afdragen omdat deze daar vaak lager zijn. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de hoge WW-premie, pensioenpremie en transitievergoeding in ons land. Daarnaast wordt deze route ook weleens gebruikt om werknemers van buiten de EU in te kunnen zetten in Nederland.