Martine van der Meer

Martine van der Meer
19 december 2016 Mirthe Post

De Werkgeverslijn kan lastige vragen voorleggen aan de partijen die bij cao-onderhandelingen betrokken waren. Hierdoor kunnen we de cao juist en onderbouwd toepassen.