Wat is de verdiencapaciteit van de werknemer?

Wat is de verdiencapaciteit van de werknemer?
10 november 2016 Mirthe Post

De verdiencapaciteit van een werknemer wordt ook wel de loonwaarde in het kader van de Participatiewet genoemd. Er wordt dan gekeken naar het arbeidsvermogen van de werknemer. De loonwaarde is de waarde van de arbeidspresetatie van een (potentiële) werknemer in een bepaalde functie op een bepaald moment. Die arbeidsprestatie wordt vergeleken met de arbeidsprestatie in de normfunctie. De loonwaarde wordt bepaald door gecertificeerde arbeidsdeskundigen van het UWV. De loonkostensubsidie is een financiële compensatie voor werkgevers en kan worden ingezet wanneer de werknemer niet het wettelijk minimumloon kan verdienen. De loonkostensubsidie bedraagt het verschil tussen het (bruto) wettelijk minimumloon en de vastgestelde loonwaarde (bruto).

Voor Wajongers geldt een speciale regeling: loondispensatie. Kan een werknemer met een Wajong-uitkering door zijn ziekte of handicap minder aan dan uw andere werknemers? Dan mag u tijdelijk minder loon betalen aan deze werknemer. UWV vult het loon van de Wajonger dan aan tot maximaal het bedrag dat hij ontving voordat hij bij u ging werken. De loondispensatie kan door de werkgever worden aangevraagd met het formulier Aanvraag loondispensatie Wajong. Een arbeidsdeskundige van UWV beoordeelt dan of uw werknemer minder presteert door zijn ziekte of handicap. Met dit oordeel stelt de arbeidsdeskunidge vast hoeveel loon u moet betalen.