Wanneer je ingeschreven staat in de BRP, mag je dan de tabel voor ‘inwoner van Nederland’ toepassen?

Wanneer je ingeschreven staat in de BRP, mag je dan de tabel voor ‘inwoner van Nederland’ toepassen?
13 januari 2019 Diana Eleveld

Laatste update: 25 januari 2022, 11:25

De werkgever moet vaststellen of een buitenlandse werknemer inwoner is van Nederland of niet. Het handboek loonheffingen geeft verschillende criteria waaraan de werkgever dit kan toetsen. Inschrijving in het BRP is één van deze criteria. Maar er zijn meerdere criteria, zoals de intentie om in Nederland te vestigen en in welk land het economische en sociale leven zich afspeelt. Dus sec inschrijving in de BRP is niet voldoende grond om de tabel voor inwoners van Nederland te mogen toepassen.