Wanneer is de transitievergoeding niet verschuldigd?

Wanneer is de transitievergoeding niet verschuldigd?
7 oktober 2019 Diana Eleveld

De transitievergoeding is niet verschuldigd in de volgende situaties:

  • Bij werknemers die zelf ontslag nemen;
  • Bij werknemers die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt en gemiddeld maximaal 12 uur per week werken;
  • Bij werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken;
  • Als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
  • Als de werkgever in staat van faillissement is verklaard, aan hem surseance van betaling is verleend of op hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is.