Wanneer eindigt de deelname aan de regeling?

Wanneer eindigt de deelname aan de regeling?
10 november 2016 Mirthe Post

De deelname aan de seniorenregeling wordt beëindigd in de volgende situaties:

  • Wanneer de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt;
  • Wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt;
  • Wanneer de werkgever te kennen geeft dat hij de deelname wenst te beëindigen (wegens zwaarwegende bedrijfsomstandigheden);
  • Wanneer de werkgever handelt in strijd met het verstrekkingenreglement of met door het bestuur van Stichting Colland Arbeidsmarkt gegeven nadere aanwijzingen.