Waarom werken met werknemers met een arbeidsbeperking?

Waarom werken met werknemers met een arbeidsbeperking?
10 november 2016 Mirthe Post

Er zijn diverse redenen waarom werkgevers willen werken met een werknemer met een arbeidsbeperking, zoals: werkgevers willen maatschappelijk verantwoord ondernemen, de (naderende) krapte op de arbeidsmarkt tegengaan, binden & boeien eigen werknemers, vergroten betrokkenheid, zij kennen persoonlijk iemand die ze een baan gunnen, zij zoeken gemotiveerd personeel voor eenvoudige werkzaamheden, onderscheidend vermogen en innovatiekracht, en het voorkomen van de quotumheffing voor werkgevers.