Waar zit nu precies het voordeel voor mij als werkgever?

Waar zit nu precies het voordeel voor mij als werkgever?
29 januari 2020 Diana Eleveld

Laatste update: 15 december 2021, 09:45

Bij de toepassing van de cafetariaregeling mag je onder voorwaarden een bepaald deel van het brutoloon netto uitbetalen. Dat is niet alleen gunstig voor de werknemer (hij ontvangt meer nettoloon) maar ook voor jou als werkgever. Over het gedeelte dat netto uitbetaald wordt hoef je namelijk geen werkgeverslasten te betalen.