Tellen inleenverbanden mee voor het quotumpercentage?

Tellen inleenverbanden mee voor het quotumpercentage?
10 november 2016 Mirthe Post

Ja, inleenverbanden (zoals uitzendkrachten die behoren tot de doelgroep of gedetacheerde Wsw-ers) tellen mee voor het quotumpercentage van de inlener. Bij de Quotumregeling wordt er geteld op het niveau van de individuele werkgever en niet, zoals bij de Banenafspraak op landelijk niveau. SZW werkt op dit moment nog uit op welke manier dit het beste kan gebeuren. Wel staat al vast dat er een database moet komen voor de gegevens over uitgeleende mensen uit de doelgroep aan de inlenende werkgever.