Mogen Oekraïners in Nederland werken en zo ja onder welke voorwaarden?

Mogen Oekraïners in Nederland werken en zo ja onder welke voorwaarden?
31 maart 2022 Diana Eleveld

Ja, Oekraïners mogen hier vanaf 1 april werken. Op grond van de Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïners, hebben vluchtelingen naast huisvesting, ook recht op zorg, onderwijs en toegang tot de arbeidsmarkt in Nederland. Daarom vervalt voor Oekraïners, die onder de richtlijn tijdelijke bescherming vallen, tijdelijk de verplichting om een tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Wel geldt een meldplicht voor de werkgever. Het gaat hierbij overigens alleen om het verrichten van arbeid in loondienst.