Moet ik extra banen creëren bovenop mijn huidige bezetting?

Moet ik extra banen creëren bovenop mijn huidige bezetting?
10 november 2016 Mirthe Post

Nee, u kunt voor extra banen zorgen door mensen uit de doelgroep te plaatsen op plekken die openvallen door natuurlijk verloop. Ook is het mogelijk om taken en activiteiten op een andere manier te organiseren binnen het bedrijf. Dit kan door functies aan te passen aan de mogelijkheden werknemers uit de doelgroep (jobcarving) of bestaande taken in een bedrijf die misschien meerdere personen nu uitvoeren, in één functie onder te brengen die iemand uit de doelgroep kan uitvoeren (functiecreatie).
De regionale WerkgeversServicepunten ondersteunen werkgevers die regionaal en lokaal werken. Zij kunnen ondersteuning en advies geven over de mogelijkheden binnen uw bedrijf om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen. Ook het UWV en Sw-bedrijven kunnen werkgevers adviseren over geschikte functies voor mensen uit de doelgroep.