Mag de vakantiebijslag over alle gewerkte uren uitgeruild worden?

Mag de vakantiebijslag over alle gewerkte uren uitgeruild worden?
29 januari 2020 Diana Eleveld

Laatste update: 15 december 2021, 09:50

Ja, over alle gewerkte uren mag de waarde van de vakantiebijslag uitgeruild worden. Dit geldt dus niet alleen over de overuren.  In de cao’s Open Teelten en Productiegerichte Dierhouderij bedraagt het percentage vakantiebijslag 8,25%. In de cao Glastuinbouw is dit 8,33%.