Mag de premie wel worden ingehouden op het wettelijk minimumloon in het kader van de WAS?

Mag de premie wel worden ingehouden op het wettelijk minimumloon in het kader van de WAS?
3 december 2018 Diana Eleveld

Ja, dit is toegestaan. De PAWW-premie valt namelijk onder een wettelijke uitzondering. De premie wordt van het brutoloon van de werknemer ingehouden.