Kan ik me ook laten certificeren door de Stichting Normering Flexwonen (SNF) en wat is het verschil tussen beide keurmerken?

Kan ik me ook laten certificeren door de Stichting Normering Flexwonen (SNF) en wat is het verschil tussen beide keurmerken?
20 juni 2019 Diana Eleveld

Laatste update: 3 mei 2022, 13:38

Ja, u kunt ook kiezen voor certificering op basis van de SNF-norm. Dit is vastgelegd in de cao Open Teelten en Glastuinbouw. Beide keurmerken zijn gebaseerd op de nationale intentieverklaring (tijdelijke) huisvesting arbeidsmigranten uit 2012.

Binnen SNF-norm is de zogenaamde ‘categorie overige huisvesting’ niet opgenomen. Deze categorie is belangrijk voor de agrarische sector, onder meer omdat het vaak van toepassing is voor kortdurende perioden – bijvoorbeeld tijdens de oogst – tussen 1 april en 1 november. Voor certificering van dit type huisvesting kunnen werkgevers dus niet bij SNF terecht. Binnen het agrarisch keurmerk flexwonen is de kwaliteit van deze kortdurende huisvesting wel geborgd. Ook seizoenarbeiders moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit en veiligheid van bijvoorbeeld kookvoorzieningen, sanitair, hygiëne en het onderhoud van hun huisvesting.

Benieuwd naar de verschillen en overeenkomsten tussen AKF en SNF? Lees het artikel van Expertisecentrum Flexwonen.