Kan ik ervan uitgaan dat als ik een leerling van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of praktijkonderwijs (pro) aanneem dat deze persoon tot de doelgroep van de banenafspraak behoort?

Kan ik ervan uitgaan dat als ik een leerling van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of praktijkonderwijs (pro) aanneem dat deze persoon tot de doelgroep van de banenafspraak behoort?
10 november 2016 Mirthe Post

De staatssecretaris van SZW heeft in overleg met de sociale partners, de VNG, gemeenten en het UWV op basis van aanbevelingen van de Werkkamer afspraken gemaakt over een aantal wijzigingen in de werkprocessen van de doelgroepbeoordeling banenafspraak. Eén van de afspraken is dat leerlingen van vso-/pro scholen en mbo-entree opleidingen zich rechtstreeks kunnen aanmelden bij het UWV voor de doelgroepbeoordeling banenafspraak. Om te voorkomen
dat zij nadat zij hun school hebben afgerond, tussen de wal en het schip vallen.

Leerlingen afkomstig van vso-/pro scholen en entree opleidingen bij mbo-instellingen horen niet automatisch tot de doelgroep. Voor hen geldt dat ze zich rechtstreeks bij het UWV kunnen aanmelden voor een beoordeling arbeidsvermogen. Leerlingen die in het schooljaar 2014- 2015 vso-/pro-scholen hebben verlaten, zijn tijdelijk opgenomen in het doelgroepregister en worden later door het UWV beoordeeld. Als op basis van de beoordeling van het UWV blijkt dat deze
persoon tot de doelgroep behoort, wordt de betreffende persoon definitief opgenomen in het doelgroepregister. Als het UWV oordeelt dat de persoon het wettelijk minimumloon kan verdienen, behoort deze persoon niet tot de doelgroep. Dan eindigt de registratie in het doelgroepregister met ingang van 31 december van het tweede kalenderjaar, volgend op het jaar waarop het UWV heeft beoordeeld dat iemand niet tot de doelgroep behoort. In dat geval telt de betreffende persoon vanaf het einde van het kalenderjaar waarin het UWV vaststelt dat de persoon niet tot de doelgroep behoort nog twee jaar mee.