Is het verplicht om met een modelovereenkomst te werken?

Is het verplicht om met een modelovereenkomst te werken?
10 november 2016 Mirthe Post

Laatste update: 4 mei 2017, 15:26

Nee, het werken met een modelovereenkomsten is niet verplicht. Het geeft in twijfelgevallen duidelijkheid over de vraag of de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gevolgen heeft voor de loonheffingen. Mocht u niet willen werken met een modelovereenkomst, dan is het wel raadzaam om afspraken over de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk vast te leggen.