Is het Agrarisch Keurmerk Flexwonen geaccrediteerd?

Is het Agrarisch Keurmerk Flexwonen geaccrediteerd?
20 juni 2019 Diana Eleveld

Laatste update: 3 mei 2022, 13:43

Ja, het Agrarisch Keurmerk Flexwonen is geaccrediteerd. Het accreditatieproces van een keurmerk bestaat uit twee stappen:

  1. De Raad voor Accreditatie (RvA) stelt vast of het keurmerk goed in elkaar zit en of het schema onder accreditatie kan worden toegepast. In dat geval wordt het schema opgenomen op de BR010-lijst.
  2. De RvA stelt vast of de Certificerende Instellingen (CI’s) de audits goed uitvoeren.

Beide stappen zijn succesvol doorlopen. Sinds januari 2020 heeft de RvA (Raad voor Accreditatie) accreditatie verleend voor het AKF-schema.