Hoeveel uur moet een werknemer met een arbeidsbeperking werken om mee te tellen voor de Banenafspraak?

Hoeveel uur moet een werknemer met een arbeidsbeperking werken om mee te tellen voor de Banenafspraak?
10 november 2016 Mirthe Post

Als één baan wordt geteld het aantal verloonde uren dat de mensen uit de doelgroep gemiddeld werken. Op basis van de nulmeting is komen vast te staan dat het gaat om een baan van 25,5 uur per week. Kleinere banen dan een baan van 25,5 uur tellen naar evenredigheid van het aantal verloonde uren mee. Het kan dus gaan om meer arbeidscontracten dan (getelde) banen. Banen groter dan 25,5 uur per week tellen mee als meer dan één baan.