Hoelang blijven mensen uit de doelgroep meetellen voor de Banenafspraak?

Hoelang blijven mensen uit de doelgroep meetellen voor de Banenafspraak?
10 november 2016 Mirthe Post

Mensen uit de doelgroep blijven meetellen (en blijven opgenomen in het doelgroepregister) zolang zij aan de doelgroepcriteria voldoen. Vanaf het moment dat mensen niet meer aan de doelgroepcriteria voldoen, tellen zij (en de uren) nog twee jaar mee voor de Banenafspraak na het jaar dat geconstateerd is dat zij niet meer aan de doelgroepcriteria voldoen, bijvoorbeeld als zij zich in een baan zo hebben ontwikkeld, dat zij onder inzet van loonkostensubsidie zelf het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Een voorbeeld: iemand voldoet op 1 juni 2016 niet meer aan de doelgroepcriteria. Dan behoort hij nog tot en met 31 december 2018 tot de doelgroep, en blijft hij in het register staan. Zijn plaatsing op de baan telt ook mee tot en met deze datum. Meer informatie over de telling voor de Banenafspraak vindt u in de kennisbank arbeid.

  • Zijn er (financiële) tegemoetkomingen beschikbaar voor werkgevers die een werknemer uit de doelgroep aan willen nemen?

Ja, gemeenten hebben met de Participatiewet veel voorzieningen en instrumenten gekregen om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen naar werk. Gemeenten kunnen ook wanneer nodig instrumenten inzetten om werkgevers te faciliteren. Ook het UWV heeft instrumenten en voorzieningen die ze in kunnen zetten voor mensen uit de Wajong en om werkgevers te ondersteunen. Denk hierbij aan de loonkostensubsidie, de loondispensatie (Wajong), no-risk polis en proefplaatsing. Meer informatie vindt u in de kennisbank arbeid en de regionale WerkgeversServicepunten kunnen u meer informatie geven over de beschikbare regelingen.

Mijn werknemer valt onder de no-riskpolis en ik ontvang loonkostensubsidie van de gemeente, moet ik bij ziekte dan aan de gemeente doorgeven dat de loonkostensubsidie moet worden stopgezet?
Nee, sinds 1 januari doet UWV deze melding voor u. De loonkostensubsidie stopt dan automatisch en u hoeft niet meer zelfde gemeente te informeren. Zie ook dit bericht van UWV.

  • Is de cao ook van toepassing voor werknemers met een arbeidsbeperking?

Ja, een cao is ook van toepassing voor werknemers met een arbeidsbeperking en u dient ook een arbeidsovereenkomst overeen te komen. In de cao Open Teelten (bijlage V), Glastuinbouw (artikel 9B) en Dierhouderij (bijlage V-E) zijn er zelfs bepalingen opgenomen rondom de beloning van werknemers met een arbeidsbeperking (doelgroep). Een eventuele loonkostensubsidie in het kader van de Participatiewet (of loondispensatie voor Wajongers) komt u in de loonkosten tegemoet wanneer de loonwaarde van de werknemer lager ligt dan het WML.