Hoe wordt er geteld bij grote werkgevers met verschillende BV’s of verschillende werkmaatschappijen?

Hoe wordt er geteld bij grote werkgevers met verschillende BV’s of verschillende werkmaatschappijen?
10 november 2016 Mirthe Post

De quotumheffing wordt per werkgever berekend op het niveau van het fiscaal nummer. Voor werkgevers is dat een bekende en herleidbare afbakening. Het gaat om het niveau waarop werkgevers werknemerspremies af dragen en het niveau waarop de hoogte van de WIA-premie per werkgever wordt vastgesteld.