Wat gebeurt er als de Banenafspraak niet wordt gehaald?

Wat gebeurt er als de Banenafspraak niet wordt gehaald?
10 november 2016 Mirthe Post

Wanneer het aantal banen in de Banenafspraak niet wordt gehaald, dan kan het tweede deel van de afspraak uit het sociaal akkoord ingaan, namelijk de Quotumregeling. Deze regeling kan voor het eerst ingaan vanaf 2017 omdat in 2016 wordt beoordeeld of de aantallen banen voor 2015 per sector (markt of overheid) zijn gehaald. Waar bij de Banenafspraak wordt gekeken of werkgevers op landelijk niveau de extra banen hebben gerealiseerd, wordt er bij de Quotumregeling gekeken naar de gerealiseerde banen per individuele werkgever. Per werkgever wordt dan gekeken of hij voldoende mensen in dienst heeft conform het quotumpercentage dat in dat jaar voor zijn sector geldt. Voldoet u dan niet aan het quotumpercentage, dan geldt er een jaarlijkse heffing á €5.000 per niet vervulde (volledige) arbeidsplaats (van 25,5 uur per week) voor iemand uit de doelgroep. Meer informatie over de Quotumregeling, de telling voor de Quotumregeling en de heffing vindt u in de kennisbank arbeid.