5 tips voor communicatie met werknemers in coronatijd

5 tips voor communicatie met werknemers in coronatijd
5 november 2020 Sophie
Glastuinbouw

Bij het communiceren met werknemers in coronatijd is het niet alleen van belang wat u communiceert maar ook hoe u communiceert. Op welke manier kunt u zich als werkgever het beste opstellen en hoe informeert u de werknemers het beste? Hieronder vindt u 5 tips voor communicatie met werknemers in coronatijd.

Tip 1 – Treed als kapitein op de voorgrond
Op crisismomenten kijken we allemaal naar de kapitein van het schip. Als ondernemer of bedrijfsleider op uw bedrijf, is dus belangrijk om uw gezicht te laten zien en uw stem te laten horen. Communiceer transparant en bemoedigend, over de crisismaatregelen die u neemt, over hoe het met eventuele zieke collega’s gaat, over de koers die jullie verder zullen varen. Laat ook ruimte voor vragen van zowel uw eigen medewerkers als externe partijen. Nog meer dan anders bent u nu de leidersfiguur waar mensen naar op zoek zijn.

Tip 2 – Heb oog voor het welzijn van medewerkers
Iedereen beleeft deze verwarrende periode anders. Maak bewust tijd vrij in uw agenda voor een-op-een gesprekken met collega’s, zodat u kunt polsen naar hun welbevinden en deze tijdig signaleert. Is een collega ziek? Sommige collega’s willen, ook als ze ziek zijn, toch nog contact met het werk. Anderen nemen liever wat afstand. Vraag waar uw medewerker behoefte aan heeft, zodat u die behoefte goed kunt invullen.

Tip 3 – Organiseer voldoende (virtuele) contactmomenten tussen collega’s
Waar uw medewerkers op dit moment ook werken, de kans is reëel dat het contact tussen de collega’s op een laag pitje staat. Daarom is het een goed idee om vaste informele contactmomenten te creëren: een fysieke of virtuele koffieklets in de namiddag of een afterwork borrel op vrijdagavond brengt iedereen weer met elkaar in verbinding.

Tip 4 – Neem zorgen van medewerkers altijd serieus
Mensen kunnen irrationeel reageren, zich onnodig zorgen maken. Bagatelliseer nooit. Toon begrip en respecteer het recht van medewerkers om zich zorgen te maken.

Tip 5 – Blijf zelf goed geïnformeerd
Wijs minstens één persoon aan binnen uw bedrijf die de verantwoordelijkheid heeft om altijd op de hoogte te zijn van actuele coronawetgeving en ontwikkelingen hieromtrent. Volg de webinars van de Werkgeverslijn en blijf de corona themapagina checken. Zo kunt u werknemers ook altijd van feitelijke informatie voorzien en waar nodig rust brengen.

Bronnen: Bond beter leef milieu en Adformatie.

0 Reacties

Laat een reactie achter