april 2022

Op 28 november vond de Dag van de agrarische huisvesting plaats. Een moment om stil te staan bij alle inzet die op dit moment gepleegd wordt op dit belangrijke onderwerp.

‘De beste oplossing’ is maatwerk toont werkbezoek huisvestingslocatie Erica aan

Het werkbezoek aan de huisvestingslocatie van Drenthe Growers in het Drentse Erica op 27 november j.l. toonde aan dat de huisvesting van internationale werknemers op het terrein van het komkommerbedrijf veel voordelen kent.

LTO Nederland verlengt afspraak toepassing Cafetariaregeling

LTO Nederland heeft met de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën een nieuwe afspraak gemaakt over verlenging van de ET-kostenregeling; ofwel de zogenaamde cafetariaregeling.

Voorstellenbrieven onderhandelingen cao Glastuinbouw uitgewisseld

Afgelopen donderdag 30 november zijn de voorstellenbrieven tussen vakbonden en werkgevers in de Glastuinbouw uitgewisseld. Dit is de officiële opening…

Asielzoeker mag meer dan 24 weken per jaar werken

De Raad van State oordeelde vandaag, 29 november 2023, dat de 24-weken-eis in strijd is met de Europese Opvangrichtlijn.

Appels oogsten
AOW-leeftijd 2024 omhoog, 2029 blijft gelijk

Elk jaar maakt het kabinet bekend vanaf welke leeftijd iemand over 5 jaar AOW krijgt. Of deze leeftijd wel of niet stijgt volgt uit de levensverwachting die het CBS vaststelt.