maart 2022

Vlag Oekraïne

De oorlog in Oekraïne is nog niet voorbij. Daarom hebben de EU-lidstaten in Brussel met elkaar besloten om de huidige Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) met een jaar te verlengen, tot 4 maart 2025. Hierdoor kunnen vluchtelingen uit Oekraïne een jaar…

Weknemers in rood bloembollenveld
Melden werknemers met buitenlandse werkgever of buitenlandse zelfstandigen

Geef jij wel eens opdrachten aan in het buitenland gevestigde bedrijven? Dan heb je te maken met de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU).

Onderhandelingen nieuwe cao Glastuinbouw binnenkort van start

Eind dit jaar loopt de cao Glastuinbouw af. Dat betekent dit najaar opnieuw onderhandelen. Zowel aan werkgeverszijde als aan vakbondszijde zijn de voorbereidingen inmiddels gestart.

werkgever pluimvee
Wijzigingen cao Productiegerichte Dierhouderij algemeen verbindend verklaard

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wijzigingen op het eerder genomen AVV-besluit van de cao Productiegerichte Dierhouderij…

Foto LTO Nederland
Inspiratiemiddag Stichting van de Arbeid aanpak preventie grensoverschrijdend gedrag

Op 9 november 2023 organiseert de Stichting van de Arbeid een inspiratiebijeenkomst in Den Haag over het thema preventie van…

Wil je dat jouw medewerkers weten wat hen motiveert en waar hun kwaliteiten liggen?

Met de loopbaancheck kunnen zij nagaan wat de ontwikkelmogelijkheden zijn op hun vakgebied en hoe zij gezond tot aan hun pensioen kunnen blijven werken.