188.000 euro ESF subsidie beschikbaar voor de glastuinbouw

188.000 euro ESF subsidie beschikbaar voor de glastuinbouw
9 februari 2017 Mirthe Post

Stichting Mobiliteitscentrum Glastuinbouw heeft de afgelopen week voor haar uitvoerende organisatie Kas groeit een subsidiebeschikking ESF Duurzame inzetbaarheid ontvangen. Samen met de sociale partners en de werkgeversverenigingen zetten zij zich in voor loopbaanontwikkeling en employability in de glastuinbouw.

Jeroen Verweij, manager Mobiliteitscentrum en Kas groeit: “We zijn enorm trots dat de volledige projectaanvraag is gehonoreerd. Met behulp van de subsidie wordt het mogelijk medewerkers te stimuleren om aan de slag te gaan met hun duurzame inzetbaarheid. Het besef dat je tot minimaal je 67 moet kunnen blijven werken is nog niet bij iedereen doorgedrongen. Medewerkers hebben hulp nodig bij het wat langer vooruit kijken”.

Met de subsidie worden twee projecten gefinancierd:

  • Kas groeit zet de middelen in voor de voorlichtingscampagne “Fluitend in de kas”, deze campagne moet er toe leiden dat werkenden zelf meer verantwoordelijkheid nemen in hun loopbaanontwikkeling gedurende hun werkzame leven. Zelfredzaamheid en zich kunnen aanpassen aan de steeds sneller veranderende omgeving is een voorwaarde om wendbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Daarom wordt er ook een pilot gedaan van loopbaanadviestrajecten, voor werknemers in de glastuinbouw die zelf actief aan de slag willen gaan met hun loopbaan. Deze gratis loopbaanvouchers is aan te vragen via Kas groeit.
  • Samen met Stigas wordt er een beleids- en preventieplan voor werkenden met fysieke klachten ontwikkeld. Waardoor ook in de toekomst activiteiten en maatregelen kunnen worden genomen zodat deze werknemers duurzaam inzetbaarheid blijven.

Met behulp van de ESF – en de Colland arbeidsmarkt subsidie wordt er op deze manier gewerkt aan ‘Human development programma’s’ waarvoor de hierboven genoemde organisaties zich inzetten. Daarbij draagt de subsidie bij aan ‘goed werkgeverschap’.

Informatie over de voorlichtingscampagne en de loopbaanvouchers zijn te vinden op de website van www.kasgroeit.nl.

0 Reacties

Laat een reactie achter