Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2016

afbeelding van Yara Peters

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2016 met 1,11% (na afronding). Het wettelijk minimum(jeugd)loon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2016 (in euro’s) is:

Leeftijd WML jeugdloonpercentage WML per maand WML per week WML per dag
23 jaar 100% € 1.524,60 € 351,85 € 70,37
22 jaar 85% € 1.295,90 € 299,05 € 59,81
21 jaar 72,5% € 1.105,35 € 255,10 € 51,02
20 jaar 61,5% € 937,65 € 216,40 € 43,28
19 jaar 52,5% € 800,40 € 184,70 € 36,94
18 jaar 45,5% € 693,70 € 160,10 € 32,02
17 jaar 39,5% € 602,20 € 139,00 € 27,80
16 jaar 34,5% € 526,00 € 121,40 € 24,28
15 jaar 30% € 457,40 € 105,55 € 21,11

(Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 
Het minimumloon per uur staat niet in de wet, maar het kan wel worden berekend. Dat kan door het minimumloon per week te delen door het aantal uren bij een volledige werkweek. In de agrarische sector is de norm 38 uur per week. Hieronder treft u tevens de bruto uurlonen die toegepast moeten worden vanaf 1 januari 2016:

Leeftijd Uurloon
23 jaar € 9,26
22 jaar € 7,87
21 jaar € 6,72
20 jaar € 5,70
19 jaar € 4,87
18 jaar € 4,22
17 jaar € 3,66
16 jaar € 3,20
15 jaar € 2,78

Let op: de bovengenoemde uurlonen gelden als richtlijn! Bij het berekenen van het uit te betalen loon moet een werkgever altijd uitgaan van het volledige wettelijk minimumloon per dag, week of maand. Gebruik van het indicatieve uurloon kan in verband met afronding leiden tot onderbetaling.