Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Principe-akkoord cao Dierhouderij

afbeelding van Maartje Jager

LTO Nederland heeft een principe-akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de Dierhouderij. Het akkoord is gesloten met de werknemersbonden FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen. Het akkoord wordt nu voorgelegd aan de achterbannen van werkgevers- en werknemersorganisaties. Pas als deze akkoord zijn betreft het een definitief cao-akkoord. In dit bericht kunt u lezen wat het principe-akkoord inhoudt.
De overeenkomst heeft een looptijd van 1 januari 2014 t/m 31 december 2015 en voorziet in een loonsverhoging van tweemaal 1,25% per 1 januari 2015 en 1 juli 2015. De nieuwe cao geldt voor ruim 2.500 bedrijven en 8.000 werknemers.
 
Een belangrijke doelstelling in de nieuwe cao is het streven naar een sector met duurzame arbeidsverhoudingen; de betrokken  partijen blijven investeren in goed werkgeverschap. Om jongeren te laten instromen in het kader van leren en werken zijn er 50 BBL-trajecten afgesproken. Ook komt er een instroomschaal voor studenten en scholieren.
In de nieuwe cao is een actualisering van de functiebeschrijvingen opgenomen. Speciaal voor mensen met een arbeidsbeperking komt er een aparte loonschaal in het kader van de Participatiewet.
Met het oog op de Wet Werk en Zekerheid wordt de ketenbepaling gehandhaafd en komt er een verplichting om te werken met NEN-gecertificeerde uitzenders. De cao voorziet ook in speciale toeslagen voor het werken in deeltijd en op zondagen.