Bel: 088 888 66 88

Cao Productiegerichte Dierhouderij

Cao Productiegerichte Dierhouderij (looptijd 1 januari 2014 t/m 31 december 2017)

De cao Productiegerichte Dierhouderij is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak bestaan uit de bedrijfsmatige productiegerichte dierhouderij. Onder bedrijfsmatige productiegerichte dierhouderij wordt verstaan:

  • melkveehouderij: het (op-)fokken van kalveren en/of het houden van koeien voor het verkrijgen van melk
  • varkenshouderij: het houden en opfokken van varkens (biggen, zeugen, en beren) voor de productie van vlees
  • pluimveehouderij: het (op-)fokken, vermeerderen en houden van gevogelte voor de productie van eieren en vlees
  • kuikenbroederij: het (op-)fokken van kuikens en uitbroeden van broedeieren en/of het exporteren van eendagskuikens en eieren

De cao Productiegerichte Dierhouderij heeft een looptijd van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2017. De cao is afgesloten tussen LTO Noord, ZLTO, LLTB, COBK, POV enerzijds, en FNV en CNV Vakmensen.nl anderzijds. De cao is aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is algemeen verbindend verklaard (AVV). De cao geldt met ingang van 11 juli 2017 voor de gehele bedrijfstak in ons land die onder de werkingssfeer van de nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij valt.

Hieronder kunt u de meest actuele cao-tekst, looncijfers en het functiehandboek downloaden. U kunt bij de Werkgeverslijn ook cao-boekjes (wanneer deze gedrukt zijn) bestellen via T 088 – 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl.

Viel u voorheen onder de cao Dierhouderij en valt u niet onder de sectoren; melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij of kuikenbroederij, dan kan nawerking van de oude cao Dierhouderij gelden.

Documenten cao Productiegerichte Dierhouderij: