Bel: 088 888 66 88

Cao Dierhouderij

Cao Dierhouderij (looptijd 1 juli 2012 t/m 31 december 2013)

De cao Dierhouderij is de voorganger van de cao Productiegerichte Dierhouderij en van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluiten of in hoofdzaak aan bedrijfsmatige productiegerichte dierhouderij wordt besteed.

Op 5 november 2014 is een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao Dierhouderij. Dit heeft echter nooit geleid tot een definitieve cao omdat LTO niet heeft ingestemd met dit principeakkoord. De reden was dat de cao Dierhouderij nadeel opleverde voor LTO leden omdat de cao niet algemeen verbindend kon worden verklaard door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Algemeen verbindend verklaring was niet mogelijk omdat de representativiteit van de cao Dierhouderij onder de 60% lag.

Vervolgens heeft er een onderzoek plaats gevonden of er een mogelijkheid is om de representativiteit te verhogen. Conclusie van dit onderzoek was dat de LTO vakgroep Melkveehouderij, POV, LTO vakgroep Pluimveehouderij en de COBK representatief zijn. Deze partijen hebben overleggen gevoerd met de vakbonden, om te komen tot een nieuwe cao. Inmiddels is er een definitief akkoord bereikt voor de nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij (zie ook de informatie onder cao Productiegerichte Dierhouderij). Let op: de cao Dierhouderij (looptijd t/m 31 december 2013) kent mogelijk een nawerking voor de dierlijke sectoren anders dan de melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij en kuikenbroederij (fokkers, kuikenbroeders en exporteurs van broedeieren en eendagskuikens). Voor vragen met betrekking tot de nawerking van de cao Dierhouderij kunt u telefonisch contact met ons op nemen via 088-888 66 88.

Documenten cao Dierhouderij: