Bel: 088 888 66 88

Cao Dierhouderij

Cao Productiegerichte Dierhouderij (looptijd 1 januari 2014 t/m 31 december 2017)

De cao Productiegerichte Dierhouderij geldt voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2017 en betreft medewerkers in de melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij en kuikenbroederij (fokkers, kuikenbroeders en exporteurs van broedeieren en eendagskuikens). Meer informatie vindt u  in het persbericht van 19 januari 2017. De sociale partners hebben onder meer afgesproken dat op 1 januari 2017 het feitelijke loon met 2,5% omhoog gaat. Indien het feitelijke loon hoger ligt dan het maximale cao-loon dat geldt voor de hoogste functiegroep, dan vindt de loonsverhoging alleen plaats over het cao-loon.  Eventuele loonsverhogingen in de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016 mogen worden verrekend met de loonsverhoging op 1 januari 2017, mits het geen toekenning van een trede betreft. De looncijfers voor de cao Productiegerichte Dierhouderij per 1 januari 2017 vindt u terug in de onderstaande downloads.

De redactiecommissie is bezig met het opstellen van de tekst voor deze nieuwe cao. Wanneer de cao-tekst gereed is wordt deze hier gepubliceerd.

In de kennisbank personeel kunt u een voorbeeld arbeidsovereenkomst cao dierhouderij voor bepaalde en onbepaalde tijd downloaden. Zodra de cao-tekst van de cao Productiegerichte Dierhouderij gereed is worden onze voorbeeld arbeidsovereenkomsten aangevuld met voorbeeld arbeidsovereenkomsten cao Productiegerichte Dierhouderij.

Documenten cao Productiegerichte Dierhouderij:

Cao Dierhouderij (looptijd 1 juli 2012 t/m 31 december 2013)

De cao Dierhouderij is de voorganger van de cao Productiegerichte Dierhouderij en van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluiten of in hoofdzaak aan bedrijfsmatige productiegerichte dierhouderij wordt besteed.

Op 5 november 2014 is een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao Dierhouderij. Dit heeft echter nooit geleid tot een definitieve cao omdat LTO niet heeft ingestemd met dit principeakkoord. De reden was dat de cao Dierhouderij nadeel opleverde voor LTO leden omdat de cao niet algemeen verbindend kon worden verklaard door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Algemeen verbindend verklaring was niet mogelijk omdat de representativiteit van de cao Dierhouderij onder de 60% lag.

Vervolgens heeft er een onderzoek plaats gevonden of er een mogelijkheid is om de representativiteit te verhogen. Conclusie van dit onderzoek was dat de LTO vakgroep Melkveehouderij, POV, LTO vakgroep Pluimveehouderij en de COBK representatief zijn. Deze partijen hebben overleggen gevoerd met de vakbonden, om te komen tot een nieuwe cao. Inmiddels is er een definitief akkoord bereikt voor de nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij (zie ook de informatie onder cao Productiegerichte Dierhouderij). Let op: de cao Dierhouderij (looptijd t/m 31 december 2013) kent mogelijk een nawerking voor de dierlijke sectoren anders dan de melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij en kuikenbroederij (fokkers, kuikenbroeders en exporteurs van broedeieren en eendagskuikens). Voor vragen met betrekking tot de nawerking van de cao Dierhouderij kunt u telefonisch contact met ons op nemen via 088-888 66 88.

Documenten cao Dierhouderij: